biosafety consult   

 

Biosafety Consult adviseert en ondersteunt bedrijven en instellingen bij de beheersing van biologische risico's. • Weblog
 • Dienstverlening
 • Uitgebrachte adviezen
 • Referenties
 • Relevante links
 • English version
  Voor nadere informatie kunt u ons bereiken per:

  telefoon: 06 51717810

  e-mail: diny@biosafetyconsult.nl

  postadres: Ravensboschstraat 23
  6336 XG Hulsberg

  bezoekadres: De Steeg 15
  6333 AT Schimmert

  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Limburg onder
  nr 14059790

   

   

  Nieuws:

  Nieuwe vorm van dienstverlening

  Biosafety Consult biedt nu ook de mogelijkheid de wettelijk verplichte taken van een co÷rdinerend stralingsdeskundige uit te voeren. Deze omvatten de toetsing van de risicoinventarisatie en -evaluatie op het gebied van ioniserende straling en beoordelen en adviseren van acceptatietesten van ioniserende bronnen. Verder kan Biosafety Consult adviseren over herkennen, evalueren en beheersen van niet-ioniserende straling.

  Interactieve on-line masterclass Ik H(erken) E(valueer) en B(eheers) Biologische agentia (HEBBA)


  In het najaar van 2016 organiseren wij weer de interactieve, online masterclass over H(erkennen) E(valueren) en B(eheersen van) B(iologische) A(gentia). Het doel van de masterclass is het leren herkennen en evalueren van (diepgaande) risico’s van biologisch materiaal, en adviseren over beheersing ervan. Het toepassen van de Leidraad RI&E Biologische Agentia in diverse omstandigheden is een actueel onderdeel van de masterclass.

  Door de online-vorm hoeft u geen reis-en verblijfkosten te maken. Via online-samenwerking en -nazorg is de interactie met trainer en mede-cursisten verzekerd. Wat u nodig hebt voor deze masterclass, is een computer, liefst met ge´ntegreerde webcam en microfoon, een snelle internetverbinding met Skype ge´nstalleerd en enige studie-discipline. De kosten bedragen € 950,-- per persoon excl. BTW, incl. studiemateriaal.

  Als u belangstelling heeft, stuurt u dan een e-mail naar: diny@biosafetyconsult onder vermelding van HEBBA-on-line najaar 2016, uw voorletters en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, e-mail. Bij vragen kunt u ook bellen met 06-51717180.


  Maart 2015: artikel over interactieve Masterclass HEBBA

  In Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde verscheen in het maartnummer 2015 een praktisch artikel over de pilot Interactieve Masterclass HEBBA. Zie: Van Faassen, A, & Hoogveld, A.W.M. (2015). Een model voor een on-line masterclass over biologische risico's op de werkvloer. Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 23, 3, 113-116. Link naar Abstract en eerste pagina's.